Blogi

Lisää myyntiä Insta­gramin kautta

Lisää myyntiä Insta­gramin kautta

Varmaan aika moni voi samastua tähän, että joskus somessa myyminen on syvältä. Moni haluaa tehdä myyntiä Insta­gramin kautta, mutta kokee sen epämukavaksi.

Saatat helposti ajatella, että en halua tuputtaa liikaa tai menetän seuraajia, jos postaan myyntitekstejä.

Miten sitten voisit saada myyntiä esimer­kiksi Insta­gramin kautta?

Vastaus: stoorien.

Insta­gramin käyttäjät katsovat päivit­täin kymme­nit­täin stooreja, joten sisältösi tulisi erottautua tästä massasta.

Hyvän “myyvän” stoorin rakenne on seuraavanlainen:

1. Kiinnitä lukijan huomio
Pohdi minkä­lai­sella kuvalla herätät seuraa­jiesi mielen­kiinnon. Musiikki tuo lisäte­hos­tetta stooriin.

2. Kerro ongel­masta, jonka tuotteesi tai palvelusi ratkaisee
Kerro ongel­masta, johon seuraa­jasi voivat samaistua. Esimer­kiksi, jos olet liikun­na­noh­jaaja voit kysyä teetkö tämän liikkeen salilla aina väärin. Lisää kysymys­tarra vielä tehos­ta­maan tarinasi vaikutusta.

3. Kerro ratkaisu ongelmaan
Nyt on aika kertoa miten tuotteesi tai palvelusi ratkaisee ongelman ilman, että tuote/palvelu olisi keskiössä. Älä siis myy vielä tässä kohtaa! Tarkoi­tuk­sena on pitää tarina opetta­vai­sena ja mielen­kiin­toi­sena ilman, että se ärsyt­täisi lukijaa. Tarjoa heille arvoa!

4. Vakuuta poten­ti­aa­linen asiakas
Nyt voit keskittyä tuotteeseesi/palveluusi. Näytä kuvien tai videoiden avulla miten tuotteesi tai palvelusi käytän­nössä toimii ja miten se erottautuu muista vastaa­vista. Yritä taklata asiak­kaiden epäilykset. Voit myös tässä kohtaa jakaa useimmin kysytyt kysymykset tai käyttää kysymystarroja.

5. Asiakas­pa­laut­teet
Jaa asiakas­ko­ke­muksia tuotet­tasi tai palve­luasi käyttä­neistä. Käytä hyödyksi kuvia, videoita tai ruudun­kaap­pauksia viesteistä, jossa asiakkaat käyttävät tuotettasi/palveluasi tai antavat palau­tetta. Tässä kohtaa myös ennen ja jälkeen kuvat toimivat.

6. Tee ostaminen helpoksi
Viimeinen vaihe stooreissa on tehdä asiak­kaalle ostaminen mahdol­li­simman helpoksi. Lisää video tai kuva myytä­västä tuotteesta/palvelusta ja merkitse tuote/palvelu IG Shoppingin avulla tai lisää linkki verkko­kaup­paan. Voit myös käyttää pyydä tarjous-tarraa, jos haluat saada tarjouspyyntöjä.

Kokei­le­malla eri tapoja löydät oman juttusi stoorien kautta myymiseen. Toiset onnis­tuvat myynnissä stoorien kautta, kun taas toiset kokevat enemmän omakseen DM:n kautta lähestymisen.

Jos sinulle heräsi kysyt­tävää tai kaipaat asiassa apua, niin laita meille viestiä tästä.