Tähti Consulting

Buustaamme brändiäsi luovilla sisäl­löillä ja koulu­tamme sinut kasvuun

Haluatko kääntää katseet ja nostaa profii­liasi kilpai­li­joiden yläpuo­lelle? Tuntuuko siltä, että on aika ottaa askel eteenpäin? Etsitkö ratkaisua, joka todella erottaa sinut massasta?

Meidän intohi­momme on luoda jotain ainut­laa­tuista. Tarjoamme koulu­tuksia, henki­löbrän­däystä ja sisäl­lön­tuo­tantoa, jotka eivät vain vahvista osaamis­tasi, vaan antavat sinulle välineet erottua joukosta. Unohda harmaa massa – me raken­namme henki­löbrän­dis­täsi näkyvän!

Oletko valmis tekemään vaiku­tuksen, joka todella erottaa sinut joukosta?

Tutustu palve­lui­himme

Markkinointi 

Markki­noinnin suunnittelu 

Markki­noinnin ja sosiaa­lisen median konsul­tointi ja suunnit­telu alkaen 250 euroa + alv. 

Henkilöbrändäys 

Henkilöbrändäys 

Kaikki mitä tarvitset henki­löbrän­däyk­sesi rakentamiseen. 

Sisällöntuotanto 

Sisällöntuotanto 

Lyhyt­vi­deot, somepäi­vi­tykset, sisäl­lön­tuo­tannon works­hopit, tarinat, blogit, UGC. 

Somekoulutus 

Somekoulutus 

Sosiaa­lisen median koulu­tukset yrityk­sille, yrittä­jille ja markki­noin­nista vastaaville. 

Somevalmennus 

Somevalmennus 

Oli tavoit­teesi sitten henki­lö­koh­tainen brändäys, ammatil­linen kehitys tai somevai­kut­ta­juuden tavoit­telu, meidän avulla onnistut. 

Urheilumarkkinointi 

Urheilumarkkinointi 

Urheilija tai brändin edustaja — kasva­tamme brändisi tunnettuutta. 

Emme halua auttaa sinua vain hetkel­li­sesti vaan pyrimme varmis­ta­maan pitkä­ai­kaisen menestyksen.

Meillä on valmen­nuk­sissa ja koulu­tuk­sissa 100% oppimis­takuu eli jos et koe oppineesi mitään uutta, sinun ei tarvitse maksaa mitään.

Ota yhteyttä ja varaa aika maksut­to­maan konsul­taa­tioon. Yhdessä voimme luoda sinulle upeita tuloksia!

Asiak­kai­tamme

Olemme palvel­leet niin yrittäjiä, yrityksiä kuin urhei­li­joi­takin erilai­sissa sosiaa­lisen median haasteissa. Monilla on noussut suurim­pina haasteina punaisen langan puuttu­minen, strate­gian puute, ajanhal­linta ja rohkeus esiintyä omana itsenään someym­pä­ris­tössä. Toiset ovat halunneet päivittää tieto­tai­to­jaan esimer­kiksi Linke­dInin tai Insta­gramin suhteen, kun taas toiset ovat halunneet kerran viikossa kahden tunnin markki­noinnin konsul­taa­tion, joka on ohjannut heidän toimin­taansa juuri oikeaan suuntaan.

Anna Lassilan, Laura Kangas­niemen, Mira Potkosen ja Maarit Niemelän kaltaisten asiak­kai­demme myönteiset kokemukset todis­tavat, että voimme auttaa myös sinua saavut­ta­maan tavoit­teesi sosiaa­li­sessa mediassa.

Kiinnos­taako sinua yhteistyö? Laita viestiä.

    Seuraa meitä Insta­gra­missa @tahticonsulting