Tähti Consulting

Haluamme, että brändisi erottuu joukosta ja löydät lisää asiakkaita!

Asiak­kai­demme ajatukset ovat meille tärkeitä. Jalos­tamme niistä avain­te­kijät menes­ty­vään liiketoimintaan.

Tähti Consul­ting on veljen ja sisaren vuonna 2020 perustama perhey­ritys, jonka intohimo on auttaa yrityksiä menes­ty­mään. Mottomme tärkeintä ei ole voitto vaan ylivoi­mainen voitto, kertoo rohkeu­desta olla erilainen kuin valta­virta. Autamme asiak­kai­tamme markki­noinnin eri haasteissa – olivat ne sitten pieniä tai suuria. Erityi­sesti sydäntä lähellä ovat pieny­rit­täjät ja urhei­lijat sekä erilaiset tiimit tai yhteisöt, jotka pohtivat miten kasvattaa näkyvyyttä ja tunnettuutta.

Keskity sinulle tärkei­siin tehtäviin — me hoidamme kaiken muun

Tuntuuko sinusta, että tunnit eivät riitä yrityksen pyörit­tä­misen jälkeen enää markki­noinnin suunnit­te­luun tai sisäl­lön­tuo­tan­toon? Haluai­sitko rakentaa henki­löbrändiä tai yrityksen brändiä, mutta et tiedä mistä aloittaa?

Palve­lui­himme kuuluu muun muassa markki­noinnin ja sosiaa­lisen median konsul­tointi, urhei­lu­mark­ki­nointi, sosiaa­lisen median valmen­nukset ja vaikut­ta­ja­mark­ki­nointi.

Kerro ajatuk­sesi meille ja tehdään unelmis­tasi totta! Ensim­mäinen konsul­tointi kerta on aina maksuton, sillä haluamme olla varmoja, että saat parhaan mahdol­lisen hyödyn meiltä.

Palaut­teita asiakkailtamme

Kun haluat kasvattaa näkyvyyt­täsi tai liike­toi­min­taasi, laita meille viestiä tai soita.

Seuraa meitä Insta­gra­missa @tahticonsulting