Henki­löbrän­däys sosiaa­li­sessa mediassa

Inspiroi ihmisiä somessa ja ansaitse lisää massia – Osallistu henki­löbrän­däyksen livekoulutukseen!

Myynti ja markki­nointi ovat yhä enemmän perso­noi­dumpaa ja siksi onkin tärkeää, että sinulla on vahva henki­löbrändi, jotta voit erottua sosiaa­lisen median massasta. Olit sitten yrittäjä, vaikut­taja tai asian­tun­tija, niin koulu­tuk­ses­samme opit luomaan vahvan ja aidon brändin, joka jää ihmisten mieliin.

Kuulos­ta­vatko seuraavat lauseet tutuilta?
 • Mietin liikaa mitä toiset minusta ajatte­levat, kun postaan sosiaa­li­seen mediaan.
 • Minua mieti­tyttää välit­tä­vätkö ihmiset oikeasti siitä mitä sanot­tavaa minulla on vai tykkää­vätkö he huvikseen postauksistani.
 • Viestini on epäselvä ja tämän takia en tavoita oikeaa kohde­ryhmää ja asiakkaita.
 • Minulla ei ole sisäl­tö­stra­te­giaa, koska en tiedä mitä sanoa tai mitä haluaisin sanoa kohderyhmälleni.
Kuvittele jos…
 • Tietäisit miten käyttää sosiaa­lista mediaa, jotta voit kasvattaa brändiäsi ja bisnestäsi.
 • Sinulla olisi itsevar­muutta postata ja näyttäytyä omilla kasvoil­lasi sosiaa­li­sessa mediassa, jotta ihmiset inspi­roi­tui­sivat sinusta ja heistä tulisi uskol­lisia asiakkaitasi.
 • Sinulla olisi selkeä käsitys siitä mitä sanot kohde­ryh­mäl­lesi ja mitä lisäarvoa tuot heille, jotta voit tavoittaa unelma-asiakkaasi.
 • Sinulla olisi autent­tinen brändi, johon ihmiset voisivat luottaa.
Tämä henki­löbrän­däyksen koulutus on sinulle jos…
 • Haluat bisneksen, josta olet unelmoinut
 • Olet oman alasi asian­tun­tija, mutta ainoas­taan muutama tietää siitä
 • Haluat kaivaa esiin itsestäsi ne asiat, joilla kasvatat luotta­musta poten­ti­aa­li­siin asiakkaisiin
 • Olet saanut tarpeek­sesi muiden mieli­pi­teistä ja uskallat lähteä raken­ta­maan brändiäsi eteenpäin
 • Haluat, että sinut tunnetaan kilpai­li­joi­tasi paremmin
Koulu­tuk­sessa opit
 • Mikä tekee juuri sinusta uniikin
 • Miten määrit­telet kohderyhmäsi
 • Miten laatia selkeä ja vaikut­tava viesti
 • Miten luot luotta­musta kasvat­tavaa sisältöä poten­ti­aa­li­sille asiak­kaille siten, että he haluavat työsken­nellä kanssasi
 • Miten vältät yleisimmät sudenkuopat
 • Miten rakentaa magneet­tinen henki­löbrändi, jolla saat tuloksia

Jotta saat lisää asiak­kaita, menestyt tai haluat vaikka edetä urallasi, sinun pitää olla oman alasi asian­tun­tija ja erottautua joukosta. Tässä koulu­tuk­sessa et ole pelkäs­tään kuunte­luop­pi­laana, vaan pääset itsekin kirkas­ta­maan omaa henki­löbrän­diäsi erilaisten tehtävien avulla.

Koulut­tajat

Leo-Pekka Tähti

Leo-Pekka Tähti

Tähti Consul­ting

Leena Tähti

Leena Tähti

Tähti Consul­ting

Henna Lahtinen

Henna Lahtinen

Somesis

Oona Rajakallio

Oona Rajakallio

Somesis

Koulu­tuksen hinta on 300,00€ + alv (Ovh. 799,00€). Tämä on ensim­mäinen yhteinen livekou­lutus, joten edulli­sempi hinta on voimassa vain tämän koulu­tuksen ajan.

Koulutus on siirretty alkuvuo­teen 2023.