Asiakkaat

Instagram-valmennus

“Mun tavoite oli kehittää omaa someo­saa­mis­tani ja luoda sisältöä, joka puhut­te­lisi kohdeyleisöäni.

Olin seurannut Tähti Consul­tingin tiliä Insta­gra­missa hetken aikaa ja Leena ja Leo-Pekka vaikut­tivat juuri oikeilta tyypeiltä mun valmentajiksi.

Täytyy kyllä sanoa, että odotukset ylittyivät moninkertaisesti!

Alkukar­toi­tuksen ja haastat­telun jälkeen mullekin oli selvempää, mitä mä valmen­nuk­selta halusin.

Tärkeää oli myös se, kuinka Leena ja Leo-Pekka osasivat poimia mun tekemistä eniten hyödyt­tävät osa-alueet, joihin valmennus keskittyi.

Itse valmennus oli loogista, raken­tavaa, innos­tavaa ja ihanan lämminhenkistä.

Opin valta­vasti uutta ja sain vietyä tiliäni eteenpäin, juuri siihen halua­maani, ammat­ti­mai­sem­paan suuntaan.

Lisäksi sain pitkälle tulevaan kantavia työkaluja rakentaa sosiaa­lisen median tilejäni jatkossa itsenäisesti.

Kiitos vielä kerran, suosit­telen teitä lämpimästi!”

Yrittäjä Anna Lassila, Annan eväät

Markki­noinnin ja sosiaa­lisen median konsultointi

“Leena on ollut mulle mahtava mentori ja odotan aina innolla seuraavaa tapaa­mista ja uuden oppimista. Leena onkin kävelevä ideapankki. Iloinen ja rauhal­linen asenne tekevät tapaa­mi­sista aina mukavan kokemuksen. 🙏 ”

-Henna Lahtinen, markki­noin­ti­pääl­likkö, Passol Oy

“Leena on jo entuu­des­taan tuttu opiske­lua­joilta, joten kynnys somepal­ve­luiden ostami­sesta oli hyvin pieni. Tämä ei ole silti poistanut sitä tosiasiaa, että Leena ja Leo-Pekka ovat molemmat todella innos­tu­neita työstään ja osaavat ajatella isompaa kuvaa.

Omakin henki­löbrän­däyk­seni on jo lähtenyt ottamaan uusia tuulia, kun Leena on rohkaissut asiassa. Paljon on sellaisia asioita, joita kuvit­telin tietäväni sosiaa­lisen median hyödyn­tä­mi­sestä markki­noin­nissa, mutta nyt tiedän, että näissä asioissa kannattaa kysyä apua alan ammattilaiselta.”

-Tommi Dahlroos, toimi­tus­joh­taja, Passol Oy

Sisäl­lön­tuo­tanto

“Tähti Consul­ting on toiminut markki­noin­timme apuna ja olemme erittäin tyyty­väisiä palveluun.”

-Lasse

“Yhteistyö sujui hyvin ja päästiin hienosti haluttuun loppu­tu­lok­seen ja sovitussa aikatau­lussa. Ammat­ti­maista ja hyvää tekstiä.”

-Lauri

LinkedIn-koulutus

“Koulu­tuksen ydinsi­säl­tönä oli, miten luoda ammatil­linen ja asian­tun­teva henki­lö­pro­fiili. Kävimme katta­vasti läpi asiat, joita omassa profii­lissa olisi hyvä olla. Itse sain koulu­tuk­sesta paljon vinkkejä ja buustia omaan Linke­dInin käyttööni.”

-Taija

Instagram-sparraus

“Sparraus­hetki oli todella hyödyl­linen ja saimme paljon heti käytän­töön meneviä vinkkejä!”

-Puhdis­tus­tiimi

tähti consulting

Kiinnos­taako yhteistyö? Ota yhteyttä alla olevalla lomakkeella.